Interier v zemeljskih odtenkih

Idejna zasnova

Interier v zemeljskih odtenkih

Lokacija:

Rožni dol pri Semiču

Naročnik:

Zasebni

Datum izvedbe:

2023-2024

KOLEŠA - RENDER PRITLICJE_KUHINJ 2