O nas

arhein logo črn

Kdo smo?

ARHEIN

ARHEIN je kreativni arhitekturni in oblikovalski studio s sedežem v Metliki. Stalno ekipo sestavljava Sanja Zvonkovič in Erika Šinkovec. Sva arhitektki, ki imava enak pogled na arhitekturo, oblikovanje in odnos z naročniki. Stremiva predvsem k kvalitetni izvedbi projektov ter dobrem odnosu z vsemi udeleženci.

Ukvarjava se predvsem z arhitekturnim projektiranjem novogradenj, dozidav in rekonstrukcij stanovanjskih stavb. Veliko se ukvarjava tudi s prenovami in notranjim opremljanjem bivalnih in poslovnih prostorov.
Poskrbiva za pripravo celotne projektne dokumentacije za gradnjo.

Najin cilj je oblikovanje prostora, ki je skladen z okolico, je v koraku s časom ter popolnoma prilagojen naročniku in njegovim potrebam. Stranke vodiva skozi celoten postopek od prve skice do realizacije. Najbolj zapleteni projekti so za naju največji izziv.

Sanja Zvonkovič

univ. dipl. inž. arh.

Sanja Zvonkovič nisem samo arhitektka in oblikovalka, ampak v zadnjem času predvsem mama in človek z nešteto željami in strastmi. Zanima me vse povezano z vizualno umetnostjo, plesom, glasbo, gledališčem in umetnostjo nasploh. Takšen pristop k snovanju arhitekture in vizualnih izdelkov je zame ključen za kvalitetne rezultate na vseh področjih v življenju.

Študirala sem na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani in leta 2013 uspešno diplomirala. Že med študijem sem si pridobila več let izkušenj v praksi z delom v različnih arhitekturnih birojih v Ljubljani.

Po diplomi sem najprej opravljala projektno delo, nato pa bila 17 mesecev zaposlena v podjetju Spina Novo mesto d.o.o. Tam sem bila vpletena v projektiranje vseh vrst in zahtevnosti gradenj (IDZ, PGD, PZI, PID…) od nezahtevnih in enostavnih objektov, stanovanjskih objektov, pa vse do velikih poslovnih in industrijskih objektov ter načrtovanju notranje opreme.

Nato sem začutila željo po samostojnosti in delu v lokalnem okolju zato je novembra 2015 nastal ARHEIN s sedežem v Metliki, katerega vodim Sanja Zvonkovič.
Januarja 2020 sem pridobila licenco PA (pooblaščeni arhitekt) – ZAPS št. 2015.

kontakt: info@arhein.si | 040 671 811
arhein-sanja-zvonkovic

Erika Šinkovec

magistra inž. arh.

Erika je po poklicu magistra arhitekture, v prostem času pa predvsem žena in mama dveh nadobudnežev. V ekipo Arhein se je pridružila leta 2017, po tem ko je uspešno zaključila enoviti magistrski študij arhitekture na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

Navdušuje jo oblikovanje vseh vrst, od projektiranja stavb, do oblikovanja detajlov, interierjev, grafik in tiskovin. V izziv ji je usklajevanje želja strank z arhitekturnimi pogledi, estetskimi in tehničnimi zmožnostmi materialov in izvedbe. Verjame, da je potrebno za kakovostno storitev v prvi vrsti nenehno učenje in izobraževanje, predvsem pa dobri in sproščeni odnosi vseh vpletenih.

kontakt: erika@arhein.si | 031 278 333
arhein-erika-sinkovec

Ana Jerina

abs. arh.

Ana Jerina se je ekipi Arhein pridružila leta 2020. Najprej in na prvem mestu žena in mama dvema igrivima malčkoma, takoj zatem, ali pa kar že vzporedno pa arhitektka, oblikovalka, aranžerka, dekoraterka, pevka in nasploh glasbenica. Blizu ji je oblikovanje notranje opreme prostora, prenove in stanovanjska gradnja. Rada ima arhitekturo, ki ima dušo, spoštuje obstoječe, ki s sodobnimi prijemi in materiali staremu vdihne novo življenje.

Verjame, da mora biti arhitektura najprej predvsem funkcionalno kvalitetna, šele nato tudi stilsko dovršena. Stremi k oblikovanju, ki je pisan na kožo uporabniku, ki spoštuje njegov način življenja in navade ter je prilagojeno okolju v katerega se umešča. Po naravi je sicer natančna in vztrajna, zelo družabna in nasmejana oseba, ki v vsaki slabi stvari poskuša najti nekaj pozitivnega.

kontakt: ana@arhein.si | 031 365 202
Fotografijo sta ustvarila: Jure in Pika @Ujeti trenutek z Juretom in Piko (www.ujeti-trenutek.com)

Zunanji sodelavci

Projektna dokumentacija: POINTS, Klavdia Starešinič s.p.
Strojne inštalacije: STINS, Marjan Pureber s.p.
Gradbene konstrukcije: 3DD STATIKA, projektiranje, nadzori, svetovanje, Živko Franko s.p.
Gradbene konstrukcije: Investia, svetovanje, inženiring, Matjaž Bregar s.p.
Elektro inštalacije: SPN, Jože Simonič s.p.